แนวข้อสอบท้องถิ่น+ทุกตำแหน่ง+ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 2560 | www.martdeal.info 

แนวข้อสอบท้องถิ่น+ทุกตำแหน่ง+ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 2560

ลงประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2560 11:03:22 น. เข้าชม 219 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


สรุปแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) พร้อมเฉลย


แนวข้อสอบข้าราชการ Update!! วันต่อวัน


นี่คือความสำเร็จของพวกเรา


http://www.sheetdee.com


>>>>(Brain Media)<<<< 


มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา เพื่อเป้าหมายที่สำคัญของชีวิตคุณ


เราพร้อมมอบความมั่นคงให้กับคุณ เราพร้อมเคียงข้างคุณทุกสนามสอบ  พิชิตฝันพิชิตข้อสอบ นึกถึงเรา (Brain Media)


สนใจติดต่อ คุณแต๋ม เลยค่ะ  ทักแชท 24 ชั่วโมง


สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ


ID Line : @bm1888


https://line.me/R/ti/p/%40bm1888

 

Tel : 095-6187-887  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  ประกอบด้วย


ภาค ก

- แนวข้อสอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๖๐

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๔๔๒

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบเก่า ภาค ก ท้องถิ่น


+++++ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ คลิ๊กที่ Link ได้เลยครับ +++++

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


+++++ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ คลิ๊กที่ Link ได้เลยครับ +++++

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

นักผังเมืองปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักสันทนาการปฏิบัติการ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ


+++++ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ คลิ๊กที่ Link ได้เลยครับ +++++

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

ภาค ก


แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254


ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล

ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเกษตร

ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาไทย

ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


แนวข้อสอบท้องถิ่น, ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น, อัพเดทล่าสุด 2560, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, แนวข้อสอบ อบจ., เทศบาล อบต.


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

วอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ wallpaperติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก วอลเปเปอร์ติดผนังม้วนละ wdwall 0892184986 วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ wdwall 0892184986 วอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก Wallpaperติดผนังสวยๆ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 9 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 151 ครั้ง

วอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนัง ติดตั้งวอลเปเปอร์ ขายวอลล์สวยราคาถูก wdwall0892184986 Wallpaperติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ wdwall 0892184986 วอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 29 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 134 ครั้ง

WD 0892184986 วอลเปเปอร์ติดผนังpantip ขายวอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาม้วนละ วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก ติดตั้งวอลเปเปอร์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 14 ม.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 294 ครั้ง

wdwall วอลเปเปอร์ติดผนังลายอิฐ ลายปูนขัดมัน ลายปูนเปลือย วอลเปเปอร์ติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนัง ติดตั้งวอลเปเปอร์ ขายวอลเปเปอร์ติดผนัง 0892184986 AON วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 15 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 176 ครั้ง

บ้านแฝดหลังมุม​ โครงการ​ เดอะ​ ซิตี้​ นวมินทร์​ ซอยนวมินทร์​ 53

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 23 เม.ย. 2563

ราคา 31,000,000 บาท

เข้าชม 22 ครั้ง

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ออนไลน์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานบัตรเครดิต 5 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 21 ครั้ง

รับรื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงาน ทั้งโครงสร้างไม้ คอนกรีต รีับเคลียร์ริ่งที่ รับถมที่ รับซื้อบ้านไม้ทรงไทยทุกชนิด

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 21 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 902 ครั้ง

ทางการ! บีจีปทุมฯ เปิดตัว ตังค์-สารัช สานตำนานเบอร์ 6

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - กีฬาฟุตบอล 26 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 20 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 20 พ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : แต๋ม
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 16 ส.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 30 ส.ค. 2560 11:03:22 น.
  • ที่อยู่ : www.sheetdee.com
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 095-6187-887
  • Email : tomtam.chok27@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน