ศบค.แถลงสถานการณ์ COVID-19 (26 พ.ค. 2563),VOICE TV | www.martdeal.info 

ประกาศอัพเดท

ERROR SELECT classified_post_contact.*, province.PROVINCE_ID, province.PROVINCE_NAME FROM `classified_post_contact` LEFT JOIN province ON classified_post_contact.province_id=province.PROVINCE_ID WHERE classified_post_contact.post_id='26631'